تماس با نشریه

نشانی دفتر مجله کنترل(نشریه علمی-پژوهشی):

آدرس: تهران – خیایان شریعتی – نرسیده به پل سید خندان – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

آدرس پست الکترونیکی : control@joc-isice.ir


در حال بارگذاری