هیات مدیره

رئیس هیئت مدیره: آقای مهندس مرتضی محسنی هماگرانی

نائب رئیس هیئت مدیره: آقای دکتر فرزاد جعفر کاظمی

خزانه دار: آقای مهندس بهروز خلیلی

دبیر هیئت مدیره: آقای محمد حسن موحدی

سایر اعضای هیئت مدیره: آقای دکتر سید علی اکبر صفوی – آقای دکتر حمیدرضا مومنی – آقای مهندس نور محمد رئیسی

هیئت مدیره دوره یازدهم(از اسفند 94 به بعد):

رئیس هیئت مدیره: آقای مهندس مرتضی محسنی هماگرانی

رئیس هیئت مدیره: آقای دکتر مسعود شفیعی

 

 

 


در حال بارگذاری
فهرست سایت