دریافت گواهی عضویت به زبان انگلیسی

 

اعضای محترم حقوقی انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران

اعضای محترمی که متقاضی دریافت گواهی عضویت به زبان انگلیسی می باشند می توانند با واریز مبلغ 500000 ریال به حساب انجمن نسبت به تقدیم تقاضای خود به هیئت مدیره اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با دبیرخانه انجمن(81032231) تماس حاصل فرمایید.