نوسازی سیستم های کنترل و تجهیزات ابزاردقیق در واحد های فرآیندی در حال تولید

با توجه به قدیمی بودن بسیاری از واحدهای در حال تولید صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور، سیستم های کنترل و عمده تجهیزات ابزاردقیق این واحدها غالباً فرسوده و یا با کمبود قطعات یدکی مواجه بوده و نیاز به جایگزینی دارند. همچنین با توجه به ضرورت استفاده از قابلیت های تکنولوژی جدید بکار رفته در سیستم های مدرن کنترل  DCSو تجهیزات ابزاردقیق در بهینه سازی کنترل فرآیند، برنامه ریزی تعمیرات، ارتقاء بهره وری و….، لازم است این سیستم ها و تجهیزات جدید با روش خاصی که حتی الامکان واحد در حین تولید باشد و کمترین زمان توقف را ایجاد نماید، جایگزین تجهیزات قدیمی گردند. مراحل و جزئیات فنی این نوع پروژه های نوسازی که Revamping نامیده می شوند، در قالب این سخنرانی تشریح خواهد گردید.

سخنرانان :  آقایان مهندسین مهدی رستگاری و علی اکبر کلایی

                   کارشناسان پروژه های Revamping شرکت پارس حساس

مخاطبین: مهندسین ابزاردقیق ،کنترل، فرآیند و مدیران بهره برداری شاغل در واحدهای نفت، گاز و پتروشیمی کشور و دانشجویان رشته های مهندسی الکترونیک، کنترل، ابزاردقیق و شیمی دانشگاه ها

هدف : آشنایی با مراحل مختلف پروژه های Revamping کنترل و ابزاردقیق